தன்னம்பிக்கை இருந்தா கம்பீரமா வாழலாம்!– வித்யா பிர­தீப்