டிவி பேட்டி - டிஷ்யூன் டிஷ்யூன்’ போடணும்! அதிரடியாக சொல்கிறார் ஸ்ரீகோபிகா