உயர்கல்வி யோகம் தரும் பட்டமங்கலம் தட்சிணாமூர்த்தி!