ஆன்மிக கோயில்கள்: குழந்தை பாக்கியம் அருளும் நாமக்­கல் -ஆஞ்­ச­நே­யர்!