இந்திய சினிமாவின் மகன் அவர்…என் தந்தையின் சிறப்பை உணர்கிறேன்…கமல்ஹாசன் புகழாரம்!