மிஷ்கின் இல்லாமல் துப்பறிவாளன் எப்படி இருக்கும்? - பிரசன்னா விளக்கம்