25.02.2020 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

25-02-2020 11:49 AM

சென்னை:                         

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவுஎண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 8,900

உளுந்து பருப்பு ரூ 10,500

பாசிப் பயறு ரூ.9,800

பச்சைப் பயறு ரூ. 5,200

சர்க்கரை ரூ, 3,250

கோதுமை ரூ 3,400

மைதா (90 கிலோரூ. 3,400

சுஜி (90 கிலோரூ. 3,500

 

நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோரூ.6300

கடலை எண்ணெய் (10 கிலோரூ. 1280

நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோரூ. 2550

நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 22000

விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோரூ. 1850

தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோரூ. 2600.00 / 2935.00

வனஸ்பதி (15 கிலோரூ. 1,210.00 / 1475.00

 Trending Now: