22.01.2020 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

23-01-2020 12:58 PM

சென்னை:                         

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவுஎண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 9,000
உளுந்து பருப்பு ரூ 11,800
பாசிப் பயறு ரூ.9,800
பச்சைப் பயறு ரூ. 5,400
சர்க்கரை ரூ, 3,500
கோதுமை ரூ 3,400
மைதா (90 கிலோரூ. 3,200
சுஜி (90 கிலோரூ. 3,400
 
நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோரூ.5600
கடலை எண்ணெய் (10 கிலோரூ. 1280
நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோரூ. 2550
நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 2200
விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோரூ. 1950
தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோரூ. 2550.00 / 2903.00
வனஸ்பதி (15 கிலோரூ. 1,300.00 / 1500.00
Trending Now: