பூச்சி மருந்து போடும் தேனீக்­கள்!

03-10-2019 03:46 PM

தக்­காளி, ஸ்ட்ராபெரி, புளூ­பெரி, சூரி­ய­காந்தி போன்ற பணப்பயிர்­க­ளுக்கு, பூஞ்­சை­கள் ஒரு பெரிய சவால். பாட்­ரை­டிஸ் எனப்­ப­டும் பூஞ்­சை­கள் செடி­யில் வந்­து­விட்­டால், பழங்­கள் மீது சாம்­பல் நிறத்­தில், ஒரு பட­லம் ஏற்­பட்­டு­வி­டும். இதை தவிர்க்க, தேனீக்­கள் மூலம், சி.ஆர்-., 7 என்ற பூஞ்­சைக்­கொல்­லியை செடி­க­ளுக்கு செலுத்­த­லாம் என்று, 'பீ வெக்­டா­ரிங் டெக்­னா­ல­ஜீஸ்' பரி­சோ­தனை செய்­தது. வர்த்­தக ரீதி­யில் வளர்க்­கப்­ப­டும் தேனீப் பெட்­டி­க­ளில், தேனீக்­கள் கிளம்­பும் பகு­தி­யில் ஒரு தட்டை வைத்து, அதில், சி.ஆ-., 7 பொடியை துாவி விடு­வது. அதன் மீது தேனீக்­க­ளின் கால்­கள் படும்­போது, பொடி ஒட்­டிக் கொள்­ளும். பின், தேனீ செடி­க­ளில் போய் அம­ரும்­போது, பூஞ்­சைக்­கொல்லி பொடி­யும் உரிய இடங்­க­ளில் துாவப்­ப­டும்.

சோத­னை­க­ளின்­போது சில­வகை பழங்­க­ளில், பூஞ்சை நோய் தடுக்­கப்­பட்­ட­தோடு, அவை நல்ல விளைச்­ச­லை­யும் தந்­தன. சி.ஆர்-., 7 பொடி­கள் இயற்கை முறை­யில் தயா­ரிக்­கப்­ப­டு­வ­தால், அவை தேனீக்­க­ளுக்கு கேடு விளை­விக்­காது. நச்­சுள்ள வேதிப் பொருட்­க­ளை உடைய பூச்­சிக்­கொல்லி மருந்­து­க­ளால், தேனீக்­கள் இனமே அழி­யும் நிலைக்கு வந்­து­விட்­டன. இந்­தத் தரு­ணத்­தில், தேனீக்­களை கொண்டே பூஞ்­சைக்­கொல்­லியை தயா­ரித்­தி­ருப்­ப­தால், இதை பயன்­ப­டுத்த, அமெ­ரிக்க சுற்­றுச்­சூ­ழல் பாது­காப்பு அமைப்பு, உடனே அனு­மதி அளித்­துள்­ளது.


Trending Now: