09.09.2019 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

09-09-2019 11:17 AM

சென்னை:                         

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவுஎண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 9,200
உளுந்து பருப்பு ரூ 8,600
பாசிப் பயறு ரூ.8,600
பச்சைப் பயறு ரூ. 5,600
சர்க்கரை ரூ, 3,700
கோதுமை ரூ 3,000
மைதா (90 கிலோரூ. 3,100
சுஜி (90 கிலோரூ. 3,200
 
நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோரூ.7500/7600
கடலை எண்ணெய் (10 கிலோரூ. 1170
நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோரூ. 2950
நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 2200
விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோரூ. 13200
தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோரூ. 2550.00 / 2903.00
வனஸ்பதி (15 கிலோரூ. 1,200.00 / 1200.00
Trending Now: