மனதை உனக்குள் திருப்பு!

12-08-2019 03:50 PM

* கடவுளுக்கும், உண்மைக்கும் முக்கியத்துவம் தராமல், மனம் போன போக்கில் வாழ்ந்தால் வாழ்வில் வீழ்ச்சி அடையப் போகிறாய் என்பது பொருள்.

* உலகம் ஒரு போர்க்களம். அதனால் விளைவு குறித்து வருந்தாதே. இன்ப துன்பம், லாபநஷ்டம், வெற்றி, தோல்வி என அனைத்தையும் சமமாக கருது.

* மனம் வெளிப்புறமாகச் சென்றால் அது தீமையின் பக்கம் அழைத்துச் செல்லும். உனக்குள்ளேயே திருப்பினால், அது கடவுளின் பக்கம் செல்லும்.

* கடவுளிடம் நம்பிக்கை கொண்டால் நிம்மதியுடன் வாழலாம். உன்னால் நியாயத்தின் பக்கம் நிற்க முடியும்.

* கடவுள் மீது அன்பு செலுத்தினால் அவருடைய சாயலாக மாறுவாய், அவரைப் போலவே துாய்மை, மகிமைமிக்கவனாக இருப்பாய்.

* தெய்வ நிலைக்கு உயர்த்துவது பக்தி. இதைவிடச் சிறந்ததும், எளிதாகப் பின்பற்றக்கூடியதும் வேறில்லை.

* தன்னலமற்ற இறைத்தொண்டே வாழ்வின் லட்சியம். சமயச்சடங்குகள், வழிபாட்டு முறைகளை விட கடவுளை அடைவதற்கு தொண்டே சிறந்த வழி.

* நியாயம், தர்மம், ஒழுக்கமுடன் வாழ சிறந்த மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றைப் படி. அதன் வழிமுறைகளை பின்பற்று.

* உன் மதிப்பு குறித்து உன்னை அறிந்தவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள். உன்னை நீயே பெரியவனாக எண்ணினால், அது வெறும் கற்பனையே.

– ராமகிருஷ்ணானந்தர்Trending Now: