தூத்துக்குடி மாவட்டசெய்திகள்
எட்டையபுரம் பாரதியார் இல்ல மணிமண்டபத்தில் பாரதியார் சிலைக்கு தமிழக ஆளுநர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்