புதிய உச்சத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தைகள்; சென்செக்ஸ் 60 ஆயிரத்தை தாண்டியது