ஏர்டெல்லில் 100 கோடி டாலர் கூகுள் முதலீடு-சுந்தர் பிச்சை, சுனில் மிட்டல் அறிவிப்பு