தனியார் நிறுவன ஊழியர்களை அழைத்து வர ஒப்பந்த அடிப்படையில் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்: போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவிப்பு