தனியார் கல்லூரிகள் 3 தவணைகளில் கட்டணம் வசூலிக்க அனுமதி: தமிழக அரசு