நல்லிணக்கத்துக்கு எதிராக செயல்படும் திமுக: தமிழிசை குற்றச்சாட்டு