ஜெ மரண மர்ம முடிச்சுக்களை அவிழ்க்காமல் நினைவிடம் திறப்பது ஏமாற்று வேலை - தமிழக அரசு மீது அழகிரி கடும் காட்டம்