போதை பொருள் விற்பனை செய்த நபர் கைது: 6.5 கிலோ மாவா பறிமுதல்