மதுரையில் நடந்த பதறவைக்கும் சம்பவம்..! சொந்த மகனை கொலை செய்த பெற்றோர்...