பிலிப்பைன்ஸில் நிலநடுக்கம் – ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.8ஆகப் பதிவு