காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மீண்டும் மூக்கை நுழைக்கும் அதிபர் டிரம்ப் : மத்தியஸ்தம் செய்ய தயார் என தகவல்