சீனாவில் கரோனா வைரஸ் சிகிச்சையில் ராணுவ மருத்துவர்கள்