ஹாங்காங்கில் களமிறக்கப்பட்டது சீன ராணுவம்; சாலை தடுப்புகளை அகற்றும் பணியில் தீவிரம்