டில்லி கலவரத்தில், மசூதி, தர்கா சூறையாடல் : பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு