பாகிஸ்தானில் மண மேடையிலிருந்து இந்து பெண் கடத்தல்: பாகிஸ்தான் தூதரை அழைத்து இந்தியா கடும் கண்டனம்