தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 3600.00 ▼ 15.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 3768.00 ▼ 4.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 50.50 ▲ 0.10

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 50500.00 ▲ 100.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 36545.14 ▼ 87.97

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 10826.10 ▼ 35.55