தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 3909.00 ▲ 30.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 4104.00 ▲ 31.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 39.90 ▲ 1.60

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 39900.00 ▲ 1600.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 29634.27 ▲ 1538.66

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 8680.25 ▲ 460.50