தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 4691.00 ▲ 40.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 5075.00 ▲ 40.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 72.50 ▲ 1.20

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 72500.00 ▲ 1200.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 45553.41 ▼ 255.59

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 14735.55 ▲ 4.60