தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 3602.00 ▲ 8.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 3759.00 ▲ 8.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 48.20 ▲ 0.00

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 48200.00 ▲ 0.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 36868.32 ▼ 472.19

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 10857.55 ▼ 140.10