தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 4510.00 ▲ 20.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 4876.00 ▲ 20.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 65.00 ▲ 0.20

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 65000.00 ▲ 200.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 61150.04 ▲ 533.15

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 18212.35 ▲ 156.60