தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 3658.00 ▲ 22.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 3912.30 ▲ 23.53

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 48.30 ▲ 0.50

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 48300.00 ▲ 500.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 40440.85 ▲ 211.66

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 11928.00 ▲ 57.20