தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 4428.00 ▲ 70.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 4787.00 ▲ 50.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 73.40 ▲ 0.30

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 73400.00 ▲ 300.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 48282.55 ▼ 261.51

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 14424.75 ▼ 98.05