தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 4357.00 ▼ 26.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 4721.00 ▼ 26.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 64.90 ▼ 0.20

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 64900.00 ▼ 200.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 60160.05 ▲ 274.69

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 17897.50 ▲ 74.55