தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 4915.00 ▼ 43.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 5162.00 ▼ 44.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 68.80 ▼ 1.20

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 68000.00 ▼ 2000.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 38034.14 ▼ 1019.31

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 11250.55 ▼ 311.20