தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 3211.00 ▲ 64.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 3367.00 ▲ 64.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 40.90 ▲ 0.60

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 40900.00 ▲ 600.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 39284.48 ▲ 209.70

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 11739.50 ▲ 58.35