தங்கம் விலை நிலவரம்:

22 காரட் 1கி : ரூ. 3872.00 ▼ 10.00

24 காரட் 1கி : ரூ. 4066.00 ▼ 10.00

வெள்ளி விலை நிலவரம்:

வெள்ளி 1 கி : ரூ. 50.80 ▼ 0.60

பார் வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ. 50800.00 ▼ 600.00

பங்குச்சந்தை நிலவரம் :

பி.எஸ்.இ - சென்செக்ஸ் : ரூ. 41209.25 ▼ 223.04

என்.எஸ்.இ - நிப்டி : ரூ. 12125.35 ▼ 69.15