புள்ளிகள் அட்டவணை

செய்திகள்

Team Pld Won Lost Net RR Pts
1 MI 14 9 5 0.42 18
2 CSK 14 9 5 0.13 18
3 DC 14 9 5 0.04 18
4 SRH 14 6 8 0.58 12
5 KKR 14 6 8 0.03 12
6 KXIP 14 6 8 -0.25 12
7 RR 14 5 8 0.45 11
8 RCB 14 5 8 -0.61 11