புள்ளிகள் அட்டவணை

செய்திகள்

Team Pld Won Lost Net RR Pts
1 MI 14 9 5 1.11 18
2 DC 14 8 6 -0.11 16
3 SRH 14 7 7 0.61 14
4 RCB 14 7 7 -0.17 14
5 KKR 14 7 7 -0.21 14
6 KXIP 14 6 8 -0.16 12
7 CSK 14 6 8 -0.46 12
8 RR 14 6 8 -0.57 12